جدول سایز بندی قوطی پروفیل آهن

جدول سایز بندی قوطی پروفیل آهن

در این مقاله جدول سایز بندی قوطی پروفیل آهن رو در ضخامت های مختلف ذکر کردیم. وزن قوطی پروفیل آهن با توجه به طول و عرض آن متغیر است. هر چه ضخامت بیشتر وزن آهن بیشتر است.

ابعاد استاندارد قوطی پروفیل آهن از 10*10 تا 500*500 میلی متر متغیر است. کمترین آن یک سانتی متر و بیشترین آن نیم متر است.

ابعاد استاندارد پروفیل قوطی مستطیل کمترین ظول 100 و کمترین عرض 40 میلی متر است. بیشترین طول 300 و بیشترین عرض 135 است.

تعداد×طول(متر)×وزن مخصوص پروفیل به کیلوگرم = وزن قوطی

بیشتر بخوانید: وزن مخصوص مواد چیست؟

جدول سایز بندی قوطی پروفیل آهن
جدول سایز بندی قوطی پروفیل آهن

جدول ابعاد قوطی مربع ضخامت 1 میلی متر

سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
20*20 0/62
25*25 0/78
30*30 0/96
35*35 1/12
40*40 1/25
20*10 0/46
25*10 0/53
30*10 0/62
30*20 0/78
40*20 0/96
40*30 1/12

جدول سایز بندی قوطی پروفیل آهن ضخامت 1.25 میلی متر

سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
20*20 0/75
25*25 0/98
30*30 1/19
35*35 1/39
40*40 1/55
20*10 0/56
25*10 0/66
30*10 0/75
30*20 0/98
40*20 1/19
40*30 1/39

جدول ابعاد قوطی مربع ضخامت 1.5 میلی متر

سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
20*20 0/91
25*25 1/17
30*30 1/42
35*35 1/64
40*40 1/86
45*45 2/12
50*50 2/33
60*60 2/82
20*10 0/67
25*10 0/81
30*10 0/91
30*20 1/17
40*20 1/42
40*30 1/64
40*50 2/12
50*25 1/74
50*30 1/86
60*20 1/86
60*30 2/12
60*40 2/33
60*50 2/57
80*40 2/82

جدول ابعاد قوطی مربع با ضخامت 2  میلی متر

سایز قوطی (mm) وزن(kg/m)
20*20 1/18
25*25 1/53
30*30 1/78
35*35 2/16
40*40 2/45
45*45 2/81
50*50 3/11
60*60 1/74
70*70 4/38
80*80 4/97
90*90 5/68
20*10 0/87
25*10 1/02
30*10 1/18
30*20 1/53
40*20 1/87
40*30 2/16
40*50 2/81
50*25 2/32
50*30 2/45
60*20 2/45
60*30 2/81
60*40 3/11
60*50 3/42
80*40 3/74
80*60 4/38
100*40 4/38
100*50 4/66
120*60 5/68

جدول ابعاد قوطی مربع با ضخامت 2/5 میلی متر

سایز قوطی (mm) وزن(kg/m)
25*25 1/88
30*30 2/31
35*35 2/68
40*40 3/03
45*45 3/47
50*50 3/48
60*60 4/63
70*70 5/46
80*80 6/25
90*90 6/98
100*100 7/81
110*110 8/62
135*135 10/48
140*140 11/02
30*20 1/88
40*20 2/31
40*30 2/68
40*50 3/47
50*25 2/92
50*30 3/03
60*20 3/03
60*30 3/47
60*40 3/84
60*50 4/26
80*40 4/63
80*60 5/46
100*40 5/46
100*50 5/82
120*60 6/98
220*60 11/02

جدول سایز بندی قوطی پروفیل آهن با ضخامت 3 میلی متر

سایز قوطی(mm) وزن(kg/m)
30*30 2/73
35*35 3/19
40*40 3/60
45*45 4/25
50*50 4/62
60*60 5/54
70*70 6/51
80*80 7/44
90*90 8/38
100*100 9/38
110*110 10/36
135*135 12/58
140*140 13/19
40*20 2/73
40*30 3/19
40*50 4/25
50*25 3/42
50*30 3/60
60*20 3/60
60*30 4/25
60*40 4/62
60*50 5/08
80*40 5/54
80*60 6/51
100*40 6/51
100*50 6/95
120*60 8/38
220*60 13/19

جدول ابعاد قوطی مربع با ضخامت 3/5 میلی متر

سایز قوطی(mm) وزن(kg/m)
45*45 4/78
50*50 5/33
60*60 6/42
70*70 7/56
80*80 8/68
90*90 9/76
100*100 10/95
110*110 11/95
135*135 14/69
140*140 15/29

جدول ابعاد قوطی مربع با ضخامت 4 میلی متر

سایز قوطی(mm) وزن(kg/m)
50*50 6/06
60*60 7/32
70*70 8/58
80*80 9/89
90*90 11/18
100*100 12/42
110*110 13/72
135*135 16/74
140*140 17/48

جدول سایز بندی قوطی پروفیل آهن با ضخامت 4/5 میلی متر

سایز قوطی(mm) وزن(kg/m)
100*100 13/89
110*110 15/39
135*135 18/81
140*140 19/59

جدول ابعاد قوطی مربع با ضخامت 5 میلی متر

سایز قوطی(mm) وزن(kg/m)
100*100 15/42
110*110 16/95
135*135 20/79
140*140 21/72
100*100 18/51
110*110 20/51
135*135 20/84
140*140 25/92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال چه میگردید ؟!